Om Sunwaves Travel

Sunwaves Travel är landets äldsta båtcharterföretag för uthyrning och försäljning av båtar i utlandet. Vi har funnits i över 30 år.

Sedan sju år tillbaka är Hans Söderström ägare till bolaget.. Hans har lång erfarenhet av segling både i Norden och runt om i världen. Han har varit eskaderledare för flera eskaderseglingar för både företag, organisationer och privatpersoner.

Vår företagsidé

är att sälja charterbåtar och sedan ta hand om all skötsel och alla kostnader för båten åt köparen. Under den tid köparen inte seglar själv hyrs båten ut.

Ägaren får en garanterad och hög inkomst varje år, mellan 9 och 12 procent av båtens inköpspris. Här skiljer vi oss från flera konkurrenter som baserar huvuddelen av sin ersättning till kunden på uthyrningsgraden. Hos oss riskerar ingen kund att stå med lång näsa när uthyrningen inte gått så bra och ägaren inte fått de pengar han räknat med. Vi har en pålitlig garanti inskriven i kontraktet.

Bolaget är agent för världens tredje största charterföretag Kiriacoulis med cirka 430 båtar i sin flotta. Båtarna finns på 24 olika baser i åtta länder.

Våra konkurrensfördelar:

  • vår höga och garanterade avkastning som är oberoende av uthyrningsgradvårt stora antal baser (24 st) i Medelhavet och Västindien, där du kan välja att ta ut dina ägarveckor på någon av våra 430 båtar i flottan
  • det kvalitetssäkrade serviceprogrammet, kontrollerat av externa ISO-experter
  • vår långa erfarenhet av båtförsäljningar och båtcharter (över 30 år)
  • svensk personal på Kiriacoulis bokningscentral
  • utbyggd serviceorganisation i Medelhavet och Västindienliten
  • personlig organisation i Sverige och en stor och kraftfull organisation i Medelhavet/Västindien
  • cirka 450 båtar i flottan
  • heltäckande båtförsäkring (även krigs- eller terroristhandling infogat efter Jugoslavien- och Cypernkrigen)

.

Hans Söderström